Beleidsplan

Sinds de oprichting van deze stichting is ons doel, om de initiatieven van de lokale bevolking binnen het SEMADEP project te ondersteunen. Wij geven daarbij adviezen, hoe men naar onze mening het beste bepaalde doelstellingen kan realiseren. Daarnaast is ons streven om jaarlijks fysiek de MASAI samenleving te bezoeken, om de belangrijkste tekortkomingen vast te stellen en om de uitgaven fysiek te controleren.


Het SEMADEP project omvat drie hoofddoelen;

Het verminderen van armoede in de gemeenschap, door de sociale en economische status te verbeteren.

Het aantrekken van langdurige gemeenschapsondersteuning door samen te werken met donoren, de lokale gemeenschap, instanties en particulieren.

De levensstandaard te verbeteren van de lokale bevolking, door te voorzien in donaties voor huisbouw, waterleiding en elektriciteitsaansluiting.Deze doelen worden gepoogd te behalen middels de huidige afspraken:

  • Te voorzien in toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voorzieningen voor de lokale samenleving. Hiervoor is reeds, met onze ondersteuning, een nieuw gezondheidscentrum gebouwd SEKENANI COMMUNITY HEALTH CENTRE (opgericht 2007). Dit behoeft nog altijd verbetering en uitbreiding in de voorzieningen

  • Te voorzien in schoolvoorzieningen voor de jeugd, om voor de lange termijn baankansen te bieden voor de aankomende volwassenen en een langdurige verbetering binnen de gemeenschap te bewerkstelligen. Hiervoor is reeds, met onze ondersteuning, een nieuwe school gebouwd voor de groepen 5-8, het SEMADEP Primary school (12 leraren, 230 leerlingen). De kosten voor schoolbenodigdheden en het salaris voor leraren worden deels door ons gefinancierd. Daarnaast is er recent een schoolbibliotheek en computerlokaal opgeleverd. Enkele weeskinderen worden door ons financieel ondersteund voor de lesprogramma’s en schoolkosten (12 studenten).

  • Te voorzien in schoondrinkwater voorzieningen. Er is reeds een water-handpomp opgeleverd, die gekanaliseerd is van het MASAI kamp naar het Ewangan dorp en andere aanliggende dorpjes. Verdere structurele verbetering is nog nodig om de toegankelijkheid en de hygiëne ervan te verbeteren. Dit zal in de toekomst dan ook verder bijdragen aan de sanitaire hygiëne.

  • Te voorzien in computeronderwijs en connectiviteit voor de lokale bevolking. Er zijn reeds, met ondersteuning van CISCO inc. sponsoring, computers en routers aangeleverd voor het computerlokaal. Verdere scholingsprogramma’s en kennis en kunde van meerdere computerprogramma’s vergroten, blijft een aandachtspunt.

  • Te voorzien in donaties voor persoonlijke hulp. Er is reeds, met ondersteuning van Helping Hands Organization USA, een project Family-to-Family opgestart. Hierbij geeft een familie in de Verenigde staten een maandelijkse toelage aan een familie in het MASAI dorp, wat na een jaar wisselt naar een andere familie. Het doel hierbij is om de familie een korte periode een ondersteuning te geven, zonder afhankelijkheid te creëren. De meest kwetsbare familie worden in kaart gebracht en die gaan meedoen aan de roulatie. Er zijn nu 26 families gekoppeld aan en ontvangen ondersteuning van 26 families in de Verenigde staten.

  • Te voorzien in financiële en economische zelfstandigheid. De lokale bevolking wordt aangespoord om zelf de bovenstaande projecten in stand te kunnen houden, door inkomsten te genereren. Middels samenwerking van enkele volwassenen uit het MASAI dorp met; SEMADAP Mara Camp, MASAI village guest house, Bull fattening project en het MASAI Village and conservation centre, worden inkomsten gegenereerd.


Computer lokaal

Semadep primary school

De nieuwe keuken