Stichting informatie

De financiering van de 'Stichting ter ondersteuning van het Semadep project' berust op donaties van particulieren. Op verschillende momenten wordt er aandacht gevraagd
voor het SEMADEP project en er zijn trouwe donateurs met maandelijkse bijdragen. Al het geld wordt beheerd door het bestuur en alle inkomsten en uitgaven worden gecontroleerd door onze fiscalist. Behoudens de kosten van de stichting, gaan alle gelden direct naar het SEMADEP project te Kenia.


De stichting ter ondersteuning van het Semadep project heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen.
Het RSIN-nummer van de Stichting ter ondersteuning van het Semadep project is: 8134.45.607. Het kamer van koophandel nummer (Zuid-Limburg) is: 14080663.


Door het overlijden van mede-oprichter Hans Snijders is het bestuur in beraad hoe, en in welke samenstelling, de Stichting t.o.v. het Semadep project verder gaat. Zodra hier duidelijkheid over is, zal dit op de website worden weergegeven.