Stichting informatie

De stichting ter ondersteuning van het Semadep project heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. 

Het RSIN-nummer van de Stichting ter ondersteuning van het Semadep project is: 8134.45.607

Het kamer van koophandel nummer (Zuid-Limburg) is: 14080663