Voortgang

In eerste instantie zijn wij vol enthousiasme gestart met een inzameling van goederen, ons niet realiserend hoe deze spullen ter plaatsen te krijgen. Hier hebben wij dus van afgezien en zijn overgestapt op fundraising. Met behulp van Notaris Joosten te Gulpen is “De Stichting ter ondersteun van het SEMADEP project” opgericht op 11-05-2004. Door verschillende acties van stichtingsbestuur, fundraising, konden we een eerste donatie geven, en wel:

  • Donatie ter renovatie Schoolkitchen (deze was afgekeurd door Keniaanse inspectie en moest daardoor snel hersteld worden anders moest de school gesloten worden, deze telt 500 leerlingen). Donatie vond plaats op 10-02-2004, €550 ,- groot.

  • Donatie voor afbouw Sekenani Health Center, deze bouw lag stil wegens geldgebrek en het ziekenhuis zou worden opgeleverd in 2007. Overgemaakt in september 2004 en was €5000,- groot.

Medio 2007 heeft de officiële opening van dit nieuwe Sekenani Health Center plaatsgevonden waar het voltallige bestuur voor was uitgenodigd. Hier is ter plaatse bekeken welke outillage nu werkelijk echt nodig was en welke niet

Concluderend kon het bestuur toen zeggen dat het zeer tevreden was met de vorderingen van dit kleinschalige initiatief en dat onze Keniaanse vrienden, ook conform hetgeen afgesproken te werk waren gegaan (iedere uitgegeven shilling is verantwoord). Toen is besloten dit project de komende jaren te continueren.

Sindsdien zijn verschillende donaties gedaan, voor de verbetering van het Health Center als wel voor de school en het verblijf voor de leerlingen. Praktisch elk opvolgend jaar heeft een van de bestuursleden het SEMADEP project bezocht om te kijken of de verrekende kosten ook daadwerkelijk plaatsvonden. Tot nu toe is elke donatie ook daadwerkelijke besteed aan hetgeen de bestuursleden aan ons doorgaven en hebben wij de verbetering van het project, gedurende de tijd kunnen waarnemen.