Voortgang Ziekenhuis

In 2004 was de huisartsenpost niet erg georganiseerd. Voorraden stonden rommelig onder de wastafel, geen labeling en slechte ordening. Zie onderstaande foto's.
De zorg zelf was van redelijke kwaliteit, echter de voorzieningen en hygiëne zouden beter kunnen. Materialen, apparatuur etc. Wij als bestuur van de Stichting ter ondersteuning van het Semadep project hebben besloten hier donaties voor te geven. Echter alleen als de hygiene zou worden verbeterd en er betere labeling/ordening van de middelen zou worden gehanteerd.  

Met hulp van diverse sponsoren hebben we tot op heden daadwerkelijk het Health Centre kunnen realiseren, een grote huisartsenpost. Hierin werken een voedvrouw, een HBO-verpleegkundige, een lab assistent; een apotheek met een apothekersassistente en een maatschappelijk werker. Er is nu dagelijks spreekuur, de vaccinatiegraad is gestegen naar 70% en er vinden bevallingen plaats. Tevens is er gratis medicatie te verkrijgen, die betaald wordt door de staat.
Wij zijn nu ruim 15 jaar betrokken bij het project en het blijft een succes verhaal.

Naast de jaarlijkse donaties voor het Health Centre geven wij ook gelden voor "scholarships", aangezien veel van de ouders het schoolgeld van kinderen niet kunnen bekostigen. Wij hebben nu voor 10 kinderen op de primary school en 2 kinderen op de secundary school het lesgeld voor onze rekening genomen. Daarnaast zorgen wij ook sporadisch voor extra lesmiddelen of materialen voor het onderhoud aan het schoolgebouw.

Omdat bezoekers met eigen ogen zagen dat ons project een daverend succes was, zijn er inmiddels meerderen ingestapt. Met als gevolg dat wij nu in het Health Centre TELEMEDICINE hebben, dat het mogelijk maakt door middel van een live verbinding met het ziekenhuis in Nairobi rechtstreeks contact op te nemen met bijvoorbeeld een internist, kinderarts etc. Deze voorziening is gedoneerd door Cisco Systems USA. Bovendien heet dit bedrijf een computercentre opgericht, waar computerles wordt gegeven. De stroom wordt opgewekt middels zonnepanelen.

Een andere Amerikaanse groep HELPING HANDS is druk bezig met de bouw van een Secundary Schoo op het terrein.